Mapa - Belgie

Svět  > Evropa > Belgie
Soubor (1,108 x 919 Pixel,  File Size : 213.94 KB,  Formát souboru : image/jpeg)

110 x 91 Pixel |  277 x 229 Pixel |  554 x 459 Pixel |  831 x 689 Pixel |  1,108 x 919 Pixel

Mapa - Informace
Belgie (nizozemsky België, francouzsky Belgique, německy Belgien), oficiálně Belgické království, je federativní konstituční monarchie ležící v západní Evropě. Belgie hraničí s Francií (620 km) na jihu, s Lucemburskem (148 km) a Německem (167 km) na východě a s Nizozemskem (450 km) na severu. Ze severozápadu omývá Belgii Severní moře (66 km). Belgie je členskou zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

V zemi jsou tři oficiální jazyky: nizozemština, francouzština a němčina. Kulturně, politicky a sociologicky se Belgie skládá ze dvou velkých společenství, nizozemsky mluvících Vlámů a frankofonních Valonů, v zemi žije také menší německá komunita. Belgická federace se skládá ze 3 společenství, rozdělených podle jazykového principu,


Vlámského společenství (niz. Vlaamse Gemeenschap)
Valonsko-bruselská federace (fr. Fédération Wallonie - Bruxelles)
Německojazyčného společenství (něm. Deutschsprachige Gemeinschaft)

a ze 3 regionů, rozčleněných podle principu územního:


Vlámský region (Flandry, niz. Vlaams Gewest, něm. Vlaanderen)
Valonský region (fr. Région Wallonne, něm. Wallonie)
Region Brusel-hlavní město (niz. Brussels Hoofdstedelijk Gewest, fr. Région de Bruxelles-Capitale, něm. Die Region Brüssel-Hauptstadt)

Každý region a každé společenství má svůj vlastní legislativní orgán – parlament, a orgán exekutivní – vládu (či radu), s výjimkou Vlámska a Vlámského společenství, které mají vládu i parlament dohromady. Včetně orgánů federálních tak v Belgii působí 6 vlád a 6 parlamentů zároveň.

Patronem Belgie je svatý Josef, národní heslo zní Jednota posiluje (niz. Eendracht maakt macht, fr. L'union fait la force, něm. Einigkeit macht stark).
Mapa - Autorské právo
Volné dílo  (Autor : NASA)
Facebook
Mapa - Belgie
Mapa - Belgie - 2,400 x 1,944 Pixel - 1003.07 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,400 x 1,944  Pixel -  1003.07 KB
Mapa - Belgie - 1,650 x 1,344 Pixel - 640.64 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,650 x 1,344  Pixel -  640.64 KB
Mapa - Belgie - 1,438 x 1,172 Pixel - 1.44 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,438 x 1,172  Pixel -  1.44 MB
Mapa - Belgie - 1,136 x 988 Pixel - 254.85 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,136 x 988  Pixel -  254.85 KB
Mapa - Belgie - 1,108 x 919 Pixel - 213.94 KB - Volné dílo
1,108 x 919  Pixel -  213.94 KB