Mapa - Irsko

Svět  > Evropa > Irsko
Soubor (800 x 1,000 Pixel,  File Size : 209.16 KB,  Formát souboru : image/png)

80 x 100 Pixel |  200 x 250 Pixel |  400 x 500 Pixel |  600 x 750 Pixel |  800 x 1,000 Pixel

Mapa - Informace
Irsko ( , , také a , Irská republika) je stát v severozápadní Evropě, zaujímající zhruba pět šestin povrchu stejnojmenného ostrova. Irsko sousedí na severu s částí Spojeného království – Severním Irskem. Jeho břehy omývá na západě Atlantský oceán, na východě Irské moře, na jihovýchodě Svatojiřský průliv a na jihu Keltské moře. Irsko je unitární parlamentní republika v čele s prezidentem. Hlavním městem je Dublin .

Samostatné Irsko je výsledkem mnoholetého boje za nezávislost na Spojeném království Velké Británie a Irska. 29. prosince 1937 se Irská republika stala nástupcem Irského svobodného státu, jenž byl založen 6. prosince 1922.

Ačkoliv se irský hrubý domácí produkt na hlavu ve světovém měřítku pohybuje mezi 12. až 17. místem, v závislosti na zdroji, bývalo Irsko jedním z nejchudších států západní Evropy a mělo vysokou míru emigrace. V 50. letech 20. století byla zavedena ekonomie protekcionismu a Irsko se v roce 1973 připojilo k Evropskému společenství (současné Evropské unii). V 80. letech 20. století vedla ekonomická krize Irsko k započetí velkých ekonomických reforem. Následná liberální ekonomická politika (mj. výrazné snížení daní ve srovnání s ostatními zeměmi EU) vedlo k celkové ekonomické prosperitě v letech 1995–2007. Období si díky tomu i vysloužilo přezdívku „Celtic Tiger“ . Avšak v návaznosti na celosvětovou finanční krizi bylo v roce 2008 toto období rychlého ekonomického růstu uťato. v indexu kvality života z roku 2005 – a umístil se na šestém místě v světovém indexu míru (2012). Irsko je také velmi dobře hodnoceno za vzdělávací systém, politickou svobodu a lidská práva, svobodu tisku a ekonomickou svobodu. V roce 2012 se Irsko nacházelo na 170. (osmém místě odzadu) v indexu zhroucených států.

Irsko je členem Evropské unie a OSN a zakládajícím členem OECD a Rady Evropy. Irská neutrální politika znamená, že není členem NATO, přestože se podílí na mírových operacích OSN.
Mapa - Autorské právo
Volné dílo  (Autor : NTK)
Facebook
Mapa - Irsko
Mapa - Irsko - 6,587 x 8,336 Pixel - 6.49 MB - Volné dílo
6,587 x 8,336  Pixel -  6.49 MB
Mapa - Irsko - 1,986 x 2,500 Pixel - 1.47 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,986 x 2,500  Pixel -  1.47 MB
Mapa - Irsko - 1,613 x 2,071 Pixel - 474.38 KB - Volné dílo
1,613 x 2,071  Pixel -  474.38 KB
Mapa - Irsko - 1,450 x 1,807 Pixel - 1.75 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,450 x 1,807  Pixel -  1.75 MB
Mapa - Irsko - 1,450 x 1,807 Pixel - 569.26 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,450 x 1,807  Pixel -  569.26 KB
Mapa - Irsko - 1,000 x 1,273 Pixel - 285.7 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,273  Pixel -  285.7 KB
Mapa - Irsko - 800 x 1,000 Pixel - 209.16 KB - Volné dílo
800 x 1,000  Pixel -  209.16 KB
Mapa - Irsko - 795 x 999 Pixel - 315.96 KB - Volné dílo
795 x 999  Pixel -  315.96 KB