Mapa - Mongolsko

Svět  > Asie > Mongolsko
Soubor (1,208 x 991 Pixel,  File Size : 236.45 KB,  Formát souboru : image/jpeg)

120 x 99 Pixel |  302 x 247 Pixel |  604 x 495 Pixel |  906 x 743 Pixel |  1,208 x 991 Pixel

Mapa - Informace
Mongolsko, oficiálním názvem Stát Mongolsko, je vnitrozemský stát ve střední Asii, hraničící na severu s Ruskem a na jihu s Čínskou lidovou republikou. Země zaujímá plochu 1 566 500 km² (dvacetkrát více než ČR), ale vzhledem ke svým pouze 2,7 milionům obyvatel je Mongolsko státem s nejnižší hustotou zalidnění na světě.

Velkou část Mongolska pokrývají stepi s drsným podnebím, kde hlavním zdrojem obživy je kočovné pastevectví. Pro hospodářství země a její vývoz jsou důležité výrobky z vlny, například látky a další výrobky z kašmíru, a výrobky z kůže. V současné době se velkým tempem rozvíjí těžba nerostných surovin, která byla hlavním zdrojem příjmů státu již před rokem 1990.

Hlavním městem je Ulánbátar, jehož 1 221 000 obyvatel představuje jednu třetinu populace země. Dalšími městy jsou například Erdenet, Darchan a Čojbalsan. Území Státu Mongolsko se rozkládá na části území tzv. Vnějšího Mongolska, zatímco tzv. Vnitřní Mongolsko je dnes jako autonomní oblast součástí Čínské lidové republiky.
Mapa - Autorské právo
Volné dílo
Facebook
Mapa - Mongolsko
Mapa - Mongolsko - 3,037 x 2,258 Pixel - 1.59 MB - Volné dílo
3,037 x 2,258  Pixel -  1.59 MB
Mapa - Mongolsko - 3,008 x 1,728 Pixel - 1.05 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,728  Pixel -  1.05 MB
Mapa - Mongolsko - 2,071 x 1,000 Pixel - 2.75 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,071 x 1,000  Pixel -  2.75 MB
Mapa - Mongolsko - 1,280 x 958 Pixel - 221.68 KB - Volné dílo
1,280 x 958  Pixel -  221.68 KB
Mapa - Mongolsko - 1,270 x 668 Pixel - 153.36 KB - Volné dílo
1,270 x 668  Pixel -  153.36 KB
Mapa - Mongolsko - 1,208 x 991 Pixel - 236.45 KB - Volné dílo
1,208 x 991  Pixel -  236.45 KB
Mapa - Mongolsko - 1,205 x 990 Pixel - 306.3 KB - Volné dílo
1,205 x 990  Pixel -  306.3 KB
Mapa - Mongolsko - 1,200 x 568 Pixel - 1.15 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 568  Pixel -  1.15 MB