Kort - Island

Verden  > Europa > Island
Fil (dataobjekt) (1,834 x 1,489 Pixel,  File Size : 979.77 KB,  File Format : image/png)

183 x 148 Pixel |  458 x 372 Pixel |  917 x 744 Pixel |  1,375 x 1,116 Pixel |  1,834 x 1,489 Pixel

Kort - Information
Island (islandsk: Ísland) er en nordisk europæisk østat, der ligger, hvor Nordatlanten møder Ishavet på den midtatlantiske ryg. Landet har 321.857 indbyggere hvilket gør det til Europas tyndest befolkede land. Landets hovedstad og største by er Reykjavík, der sammen med de omgivende områder i den sydvestlige del af landet er hjemsted for to tredjedele af landets befolkning.

Island er vulkansk og geotermisk aktivt. Det indre af landet består hovedsageligt af en højslette af sand og lava, bjerge og gletsjere, hvorfra en række gletsjerfloder løber mod havet gennem lavlandsområderne. Island opvarmes af Golfstrømmen og har et tempereret klima på trods af placeringen relativt højt mod nord lige op til den nordlige polarcirkel.

Ifølge Landnámabók blev Island bosat år 874, da den norske høvding Ingólfur Arnarson blev den første permanente bosætter. Andre havde besøgt øen tidligere og havde overvintret. I løbet af de næste århundreder bosatte folk af nordiske folk sig i Island, hvortil de medbragte trælle af gælisk oprindelse. Island var fra 1262 til 1918 del af først Norge og senere Danmark. Landet blev selvstændigt i 1918, først som kongerige og fra 1944 som republik. Indtil det 20. århundrede klarede islændingene sig primært ved fiskeri og landbrug, og landet var da et af de fattigste og mindst udviklede i verden. Industrialiseringen af fiskerierhvervet og hjælp fra Marshallplanen efter anden verdenskrig medførte en stærk vækst i økonomien, og i slutningen af det 20. århundrede var et af de rigeste og mest udviklede i verden. I 1994 blev landet medlem af EØS, hvilket muliggjorde en udvidelse af økonomien særligt inden for det finansielle område. En meget ekspansiv økonomisk politik og risikofyldte investeringer betød, at Island blev særlig hårdt ramt af den internationale finanskrise i 2008, hvor landets banker systematisk brød sammen, hvilket medførte betydelig social uro. Island er medlem af FN, EFTA og NATO; blandt sidstnævnte organisations medlemmer er Island det land med den mindste befolkning og den eneste, der ikke har nogen fast hær.

Island har en markedsbaseret økonomi med relativt lave selskabsskatter sammenlignet med andre OECD-lande, samtidig med at det har bevaret et velfærdssamfund efter skandinavisk model med ret til offentligt finansierede sundhedsydelser og uddannelse på alle niveauer. I 2011 lå Island som nummer 14 på den verdensomspændende Human Development Index, og det var det fjerdemest produktive land i verden pr. indbygger. Der er meget fokus på kønnenes ligestilling i Island, og i Global Gender Gap Report 2012 ligger Island øverst skarpt forfulgt af Finland, Norge og Sverige.

Islandsk kultur er baseret på den nordiske arv. De fleste islændinge nedstammer fra nordiske eller gæliske bosættere. Islandsk er et germansk sprog af den vestnordiske gren og er tæt beslægtet med færøsk og visse vestnorske dialekter. Med til at definere den islandske kultur er områder som det islandske køkken, digtning og de middelalderlige islandske sagaer.
Kort - Ophavsret
Public domain  (Forfatter : Max Naylor)
Facebook
Kort - Island
Kort - Island - 2,400 x 1,800 Pixel - 653.02 KB - Public domain
2,400 x 1,800  Pixel -  653.02 KB
Kort - Island - 2,000 x 1,481 Pixel - 1010.11 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,481  Pixel -  1010.11 KB
Kort - Island - 2,000 x 1,485 Pixel - 847.63 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,485  Pixel -  847.63 KB
Kort - Island - 1,834 x 1,489 Pixel - 688.16 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,834 x 1,489  Pixel -  688.16 KB
Kort - Island - 1,834 x 1,489 Pixel - 979.77 KB - Public domain
1,834 x 1,489  Pixel -  979.77 KB
Kort - Island - 1,186 x 841 Pixel - 144.88 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,186 x 841  Pixel -  144.88 KB