Χάρτης - Αλγερία

World  > Αφρική > Αλγερία
Αρχείο (υπολογιστές) (1,408 x 1,715 Εικονοστοιχείο,  File Size : 305.09 KB,  Μορφότυπο : image/pjpeg)

140 x 171 Εικονοστοιχείο |  352 x 428 Εικονοστοιχείο |  704 x 857 Εικονοστοιχείο |  1,056 x 1,286 Εικονοστοιχείο |  1,408 x 1,715 Εικονοστοιχείο

Χάρτης - Πληροφορία
H Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας (Αραβικά: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية/Al Jazairia al Dimukratiya al Saabiya) ή Αλγερία (Αραβικά: الجزائر/Al Jazair), είναι μία χώρα στη βόρεια Αφρική. Έχει έκταση 2.381.741 km² και πληθυσμό 34.178.188 κατοίκους (εκτίμηση Ιούλιος 2009) .
Χάρτης - Πνευματική ιδιοκτησία
Κοινό κτήμα
Facebook
Χάρτης - Αλγερία
Χάρτης - Αλγερία - 2,478 x 2,177 Εικονοστοιχείο - 3.51 MB - Κοινό κτήμα
2,478 x 2,177  Εικονοστοιχείο -  3.51 MB
Χάρτης - Αλγερία - 1,959 x 2,000 Εικονοστοιχείο - 1.13 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,959 x 2,000  Εικονοστοιχείο -  1.13 MB
Χάρτης - Αλγερία - 1,574 x 1,507 Εικονοστοιχείο - 2.96 MB - Κοινό κτήμα
1,574 x 1,507  Εικονοστοιχείο -  2.96 MB
Χάρτης - Αλγερία - 1,408 x 1,716 Εικονοστοιχείο - 508.94 KB - Κοινό κτήμα
1,408 x 1,716  Εικονοστοιχείο -  508.94 KB
Χάρτης - Αλγερία - 1,408 x 1,716 Εικονοστοιχείο - 567.6 KB - Κοινό κτήμα
1,408 x 1,716  Εικονοστοιχείο -  567.6 KB
Χάρτης - Αλγερία - 1,408 x 1,715 Εικονοστοιχείο - 305.09 KB - Κοινό κτήμα
1,408 x 1,715  Εικονοστοιχείο -  305.09 KB
Χάρτης - Αλγερία - 1,287 x 1,279 Εικονοστοιχείο - 204.9 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,287 x 1,279  Εικονοστοιχείο -  204.9 KB
Χάρτης - Αλγερία - 996 x 1,180 Εικονοστοιχείο - 190.03 KB - Κοινό κτήμα
996 x 1,180  Εικονοστοιχείο -  190.03 KB