Χάρτης - Μπενίν

World  > Αφρική > Μπενίν
Αρχείο (υπολογιστές) (1,408 x 1,698 Εικονοστοιχείο,  File Size : 233.58 KB,  Μορφότυπο : image/pjpeg)

140 x 169 Εικονοστοιχείο |  352 x 424 Εικονοστοιχείο |  704 x 849 Εικονοστοιχείο |  1,056 x 1,273 Εικονοστοιχείο |  1,408 x 1,698 Εικονοστοιχείο

Χάρτης - Πληροφορία
Το Μπενίν, τέως Βασίλειο της Δαχομέης είναι χώρα της Δυτικής Αφρικής με έκταση 112.622 km² και πληθυσμό 8.791.832 κατοίκους, με βάση εκτιμήσεις του 2011. Η χώρα έχει πολλά ποτάμια, που στις εκβολές τους σχηματίζουν λιμνοθάλασσες και έλη. Κυριότερα είναι ο Νίγηρας (που αποτελεί τα σύνορα με το κράτος του Νίγηρα), τα Ουεμέ, Κουφό, Μονό και οι παραπόταμοι του Νίγηρα Σότα, Μεκρού και Αλιμπόρι. Το όνομα της πρωτεύουσας είναι Πόρτο-Νόβο. Πρόεδρος της χώρας είναι ο Γιαγί Μπονί. Νόμισμά της είναι το Φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής.
Χάρτης - Πνευματική ιδιοκτησία
Κοινό κτήμα
Facebook
Χάρτης - Μπενίν
Χάρτης - Μπενίν - 2,000 x 3,772 Εικονοστοιχείο - 1.46 MB - Creative Commons CC0 1.0
2,000 x 3,772  Εικονοστοιχείο -  1.46 MB
Χάρτης - Μπενίν - 2,000 x 3,955 Εικονοστοιχείο - 852.35 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 3,955  Εικονοστοιχείο -  852.35 KB
Χάρτης - Μπενίν - 1,409 x 1,701 Εικονοστοιχείο - 630.29 KB - Κοινό κτήμα
1,409 x 1,701  Εικονοστοιχείο -  630.29 KB
Χάρτης - Μπενίν - 1,409 x 1,701 Εικονοστοιχείο - 759.55 KB - Κοινό κτήμα
1,409 x 1,701  Εικονοστοιχείο -  759.55 KB
Χάρτης - Μπενίν - 1,408 x 1,698 Εικονοστοιχείο - 233.58 KB - Κοινό κτήμα
1,408 x 1,698  Εικονοστοιχείο -  233.58 KB
Χάρτης - Μπενίν - 1,314 x 3,008 Εικονοστοιχείο - 1.02 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,314 x 3,008  Εικονοστοιχείο -  1.02 MB