Χάρτης - Νήσος των Χριστουγέννων

World  > Ωκεανία > Νήσος των Χριστουγέννων
Αρχείο (υπολογιστές) (3,000 x 2,513 Εικονοστοιχείο,  File Size : 1.12 MB,  Μορφότυπο : image/png)

300 x 251 Εικονοστοιχείο |  750 x 628 Εικονοστοιχείο |  1,500 x 1,256 Εικονοστοιχείο |  2,250 x 1,884 Εικονοστοιχείο |  3,000 x 2,513 Εικονοστοιχείο

Χάρτης - Πληροφορία
Χάρτης - Πνευματική ιδιοκτησία
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Συγγραφέας : Globe-trotter)
Facebook
Χάρτης - Νήσος των Χριστουγέννων
Χάρτης - Νήσος των Χριστουγέννων - 3,000 x 2,513 Εικονοστοιχείο - 1.12 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 2,513  Εικονοστοιχείο -  1.12 MB
Χάρτης - Νήσος των Χριστουγέννων - 2,154 x 1,891 Εικονοστοιχείο - 741.77 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,154 x 1,891  Εικονοστοιχείο -  741.77 KB
Χάρτης - Νήσος των Χριστουγέννων - 2,000 x 1,810 Εικονοστοιχείο - 531.34 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,810  Εικονοστοιχείο -  531.34 KB
Χάρτης - Νήσος των Χριστουγέννων - 1,049 x 968 Εικονοστοιχείο - 318.36 KB - Κοινό κτήμα
1,049 x 968  Εικονοστοιχείο -  318.36 KB