Χάρτης - Παραγουάη

World  > Νότια Αμερική > Παραγουάη
Αρχείο (υπολογιστές) (1,078 x 1,264 Εικονοστοιχείο,  File Size : 213.8 KB,  Μορφότυπο : image/jpeg)

107 x 126 Εικονοστοιχείο |  269 x 316 Εικονοστοιχείο |  539 x 632 Εικονοστοιχείο |  808 x 948 Εικονοστοιχείο |  1,078 x 1,264 Εικονοστοιχείο

Χάρτης - Πληροφορία
Η Δημοκρατία της Παραγουάης είναι χώρα στη Νότια Αμερική με πληθυσμό 6.995.655 (εκτ. 2009) και έκταση 406.750 km². Πολλές φορές αναφέρεται ως «καρδιά της Αμερικής» (Corazón de América), για τη Νότια Αμερικήμαζί με τη Βολιβία και τη Βραζιλία.
Χάρτης - Πνευματική ιδιοκτησία
Κοινό κτήμα
Facebook
Χάρτης - Παραγουάη
Χάρτης - Παραγουάη - 5,640 x 6,000 Εικονοστοιχείο - 7.81 MB - Κοινό κτήμα
5,640 x 6,000  Εικονοστοιχείο -  7.81 MB
Χάρτης - Παραγουάη - 3,543 x 3,786 Εικονοστοιχείο - 1.98 MB - Κοινό κτήμα
3,543 x 3,786  Εικονοστοιχείο -  1.98 MB
Χάρτης - Παραγουάη - 2,348 x 2,947 Εικονοστοιχείο - 1.31 MB - Κοινό κτήμα
2,348 x 2,947  Εικονοστοιχείο -  1.31 MB
Χάρτης - Παραγουάη - 2,347 x 2,597 Εικονοστοιχείο - 935.67 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,347 x 2,597  Εικονοστοιχείο -  935.67 KB
Χάρτης - Παραγουάη - 1,261 x 1,388 Εικονοστοιχείο - 265.95 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,261 x 1,388  Εικονοστοιχείο -  265.95 KB
Χάρτης - Παραγουάη - 1,078 x 1,264 Εικονοστοιχείο - 213.8 KB - Κοινό κτήμα
1,078 x 1,264  Εικονοστοιχείο -  213.8 KB
Χάρτης - Παραγουάη - 1,018 x 1,218 Εικονοστοιχείο - 335.56 KB - Κοινό κτήμα
1,018 x 1,218  Εικονοστοιχείο -  335.56 KB
Χάρτης - Παραγουάη - 1,008 x 938 Εικονοστοιχείο - 38.58 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,008 x 938  Εικονοστοιχείο -  38.58 KB
Χάρτης - Παραγουάη - 931 x 1,024 Εικονοστοιχείο - 1.11 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
931 x 1,024  Εικονοστοιχείο -  1.11 MB
Χάρτης - Παραγουάη - 912 x 1,330 Εικονοστοιχείο - 298.79 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
912 x 1,330  Εικονοστοιχείο -  298.79 KB