Kaart - België

Wereld (Aarde)  > Europa (werelddeel) > België
Bestand (computer) (1,108 x 919 Pixel,  File Size : 213.94 KB,  Bestandsformaat : image/jpeg)

110 x 91 Pixel |  277 x 229 Pixel |  554 x 459 Pixel |  831 x 689 Pixel |  1,108 x 919 Pixel

Kaart - Informatie
België, of voluit het Koninkrijk België, is een West-Europees land gelegen aan de Noordzee, grenzend aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk, op de overgang van Germaans naar Romaans Europa. Het land is 30.528 km² groot en heeft een bevolking van iets meer dan 11 miljoen inwoners. De belangrijkste stad is Brussel, de hoofdstad van België en bestuurlijk centrum van de Europese Unie.

Het land heeft drie officiële talen: ongeveer zestig procent van de bevolking spreekt Nederlands, vooral in Vlaanderen, veertig procent spreekt Frans, vooral in Wallonië, en minder dan een procent spreekt Duits, in de Oostkantons. De culturele en linguïstische diversiteit van het land heeft door een opeenvolging van staatshervormingen geleid tot een complex politiek systeem, waarbij in principe de grondgebonden bevoegdheden – zoals economie, werkgelegenheid en openbare werken – liggen bij de Gewesten (het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse), en de persoonsgebonden materies – zoals onderwijs, cultuur en welzijn – bij de Gemeenschappen (de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige), met een overkoepelende federale overheid voor het hele grondgebied, bevoegd voor onder meer defensie, justitie en de sociale zekerheid.

België ontstond na de Belgische Revolutie in 1830 toen het zich afscheidde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Na de onafhankelijkheid werd de jonge natie – vooral door de zware industrie in Wallonië – een van de voorlopers in de Industriële Revolutie. De ontwikkeling van Vlaanderen bleef achter tot het economisch zwaartepunt naar het noorden verschoof in de jaren 1960, ook de periode van de vastlegging van de taalgrens, de aanloop naar de indeling van het land in meerdere deelstaten, en van de onafhankelijkheid van de kolonies in Midden-Afrika. België groeide uit tot 's werelds 21ste economie, werd een van de welvarendste, meest ontwikkelde en meest geglobaliseerde landen ter wereld, en bouwde op zijn vrijemarkteconomie met beperkte overheidsinmenging een uitgebreide welvaartsstaat.
Kaart - Auteursrecht
Publiek domein  (Auteur : NASA)
Facebook
Kaart - België
Kaart - België - 2,400 x 1,944 Pixel - 1003.07 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,400 x 1,944  Pixel -  1003.07 KB
Kaart - België - 1,650 x 1,344 Pixel - 640.64 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,650 x 1,344  Pixel -  640.64 KB
Kaart - België - 1,438 x 1,172 Pixel - 1.44 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,438 x 1,172  Pixel -  1.44 MB
Kaart - België - 1,136 x 988 Pixel - 254.85 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,136 x 988  Pixel -  254.85 KB
Kaart - België - 1,108 x 919 Pixel - 213.94 KB - Publiek domein
1,108 x 919  Pixel -  213.94 KB