Mapa - Saint-Barthélemy

World  > Ameryka Północna > Saint-Barthélemy
Plik (2,430 x 1,620 Piksel,  File Size : 978.67 KB,  Format pliku : image/png)

243 x 162 Piksel |  607 x 405 Piksel |  1,215 x 810 Piksel |  1,822 x 1,215 Piksel |  2,430 x 1,620 Piksel

Mapa - Informacja
Saint-Barthélemy (Wspólnota Saint-Barthélemy) jest terytorium zależnym Francji leżącym w Małych Antylach zajmującym wyspę o tej samej nazwie oraz kilka mniejszych wysepek. Terytorium zostało utworzone 22 lutego 2007 roku, a do tego czasu było jedną z jednostek administracyjnych wchodzących w skład Gwadelupy. Jako część Gwadelupy, będącej regionem zamorskim Francji, Saint-Barthélemy wchodziło w skład Unii Europejskiej. Administracyjnie Saint-Barthélemy stanowi jedną gminę (commune de Saint-Barthélemy), która w czasach przynależności do Gwadelupy wchodziła w skład okręgu Saint-Martin i Saint-Barthélemy (Arrondissement de Saint-Martin-Saint-Barthélemy).

W referendum, które odbyło się 7 grudnia 2003, 78,71% glosujących (przy ponad 95% frekwencji) opowiedziało się za odłączeniem Saint-Barthélemy od Gwadelupy i utworzeniem osobnego terytorium zależnego. Zgodnie z ustawą przyjętą przez francuski parlament 7 lutego 2007 roku, która weszła w życie 22 lutego 2007, Saint-Barthélemy jest wspólnotą zamorską (collectivité d'outremer) (taki sam status jednocześnie uzyskała inna wyspa wchodząca do 2007 w skład Gwadelupy – Saint-Martin). Saint-Barthélemy, w momencie odłączenia od Gwadelupy, przestał być częścią Unii Europejskiej. Ponownie stał się częścią Unii od dnia wejścia w życie traktatu lizbońskiego (1 grudnia 2009), jednak na wniosek mieszkańców Francja wystąpiła o wyłączenie terytorium z Unii, co nastąpiło z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Stolicą Saint-Barthélemy jest miasto Gustavia mające ok. 3000 mieszkańców.

Wyspa została odkryta w 1493 roku przez Krzysztofa Kolumba i zajęta w imieniu Hiszpanii jako Isla de San Bartolomeo, nie powstało na niej jednak żadne osiedle. W 1648 roku wyspa została zaanektowana przez Francję, lecz już w 1651 roku stałą się ona posiadłością Zakonu Maltańskiego. Do Francji wyspa powróciła w 1673 roku i pozostaje w jej władaniu, z krótkimi okresami okupacji brytyjskiej, do roku 1784. 1 czerwca 1784 roku wyspa stała się kolonią Szwecji. Kolejny powrót we władanie Francji nastąpił w 1878 roku, kiedy wyspa stała się częścią Gwadelupy. W 1963 roku Saint-Barthélemy została połączona z francuską częścią wyspy Saint-Martin w jeden okręg administracyjny (arrondissement) Gwadelupy. Stan ten trwał do 21 lutego 2007 roku.
Mapa - Prawo autorskie
Creative Commons CC BY-SA 2.0  (Autor : Eric Gaba)
Facebook
Mapa - Saint-Barthélemy
Mapa - Saint-Barthélemy - 3,000 x 2,008 Piksel - 873.86 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.0
3,000 x 2,008  Piksel -  873.86 KB
Mapa - Saint-Barthélemy - 2,430 x 1,620 Piksel - 978.67 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.0
2,430 x 1,620  Piksel -  978.67 KB
Mapa - Saint-Barthélemy - 1,727 x 1,297 Piksel - 791.21 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,727 x 1,297  Piksel -  791.21 KB