Karta - Irland

Världen  > Europa > Irland
Fil (data) (800 x 1,000 Pixel,  File Size : 209.16 KB,  Filformat : image/png)

80 x 100 Pixel |  200 x 250 Pixel |  400 x 500 Pixel |  600 x 750 Pixel |  800 x 1,000 Pixel

Karta - Information
, beskrivet som Republiken Irland , är en stat i Europa som upptar cirka fem sjättedelar av ön Irland, som delades 1921. Den delar dess enda landgräns med Nordirland, en del av Storbritannien, på den nordöstra delen av ön. Staten omges annars av Atlanten, med Keltiska sjön i söder, Sankt Georgskanalen i sydost och Irländska sjön i öster.

År 1801 fusionerades kungarikena Irland och Storbritannien för att bilda Förenade kungariket Storbritannien och Irland. Merparten av ön lämnade Storbritannien 1922 efter ett gerillakrig. Anglo-irländska avtalet avslutade detta krig och etablerade Irländska fristaten som en självstyrande dominion inom brittiska samväldet. Nordirland valde att stanna kvar som en del av Storbritannien.

Den självständiga staten ökade suveräniteten genom Westminsterstatuten 1931 och 1936. En ny konstitution infördes 1937 och förklarade det en suverän stat med namnet Ireland (Éire). Republic of Ireland Act proklamerade Irland en republik 1949 genom att avlägsna de återstående plikterna i monarkin. Irland utträdde därmed ur det brittiska samväldet.

Även om det rankas bland de rikaste länderna i världen idag mätt i BNP, var Irland ett av de fattigaste länderna i Europa medan det var en del av Storbritannien och i decennier efter självständigheten. Ekonomisk protektionism avvecklades i slutet av 1950-talet och Irland gick med i Europeiska ekonomiska gemenskapen 1973.

Ekonomisk liberalism från slutet av 1980-talet resulterade i en snabb ekonomisk expansion, framför allt från 1995 till 2007, då Irland blev känt som den keltiska tigern. En aldrig tidigare skådad finanskris i början av 2008 avslutade denna tid av snabb ekonomisk tillväxt.

Idag är Irland en konstitutionell republik som styrs som en parlamentarisk demokrati med en vald president som fungerar som statsöverhuvud. Det är ett "mycket högt utvecklat" land med världens sjunde högsta Human Development Index. Landet är högt rankat för sin pressfrihet, ekonomiska frihet och demokratiska och politiska frihet. Irland är medlem i EU, Eurosamarbetet, Europarådet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Världshandelsorganisationen och FN.
Karta - Upphovsrätt
Public domain  (Författare : NTK)
Facebook
Karta - Irland
Karta - Irland - 6,587 x 8,336 Pixel - 6.49 MB - Public domain
6,587 x 8,336  Pixel -  6.49 MB
Karta - Irland - 1,986 x 2,500 Pixel - 1.47 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,986 x 2,500  Pixel -  1.47 MB
Karta - Irland - 1,613 x 2,071 Pixel - 474.38 KB - Public domain
1,613 x 2,071  Pixel -  474.38 KB
Karta - Irland - 1,450 x 1,807 Pixel - 1.75 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,450 x 1,807  Pixel -  1.75 MB
Karta - Irland - 1,450 x 1,807 Pixel - 569.26 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,450 x 1,807  Pixel -  569.26 KB
Karta - Irland - 1,000 x 1,273 Pixel - 285.7 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,273  Pixel -  285.7 KB
Karta - Irland - 800 x 1,000 Pixel - 209.16 KB - Public domain
800 x 1,000  Pixel -  209.16 KB
Karta - Irland - 795 x 999 Pixel - 315.96 KB - Public domain
795 x 999  Pixel -  315.96 KB