แผนที่ - กรีนแลนด์

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > กรีนแลนด์
แฟ้ม (1,186 x 1,500 พิกเซล,  File Size : 177.48 KB,  File Format : image/jpeg)

118 x 150 พิกเซล |  296 x 375 พิกเซล |  593 x 750 พิกเซล |  889 x 1,125 พิกเซล |  1,186 x 1,500 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
กรีนแลนด์ เป็นดินแดนทางเหนือสุดของโลก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 2,175,900 ตารางกิโลเมตร มีฐานะเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์ก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - กรีนแลนด์
แผนที่ - กรีนแลนด์ - 1,438 x 1,584 พิกเซล - 1.49 MB - สาธารณสมบัติ
1,438 x 1,584  พิกเซล -  1.49 MB
แผนที่ - กรีนแลนด์ - 1,280 x 958 พิกเซล - 148.06 KB - สาธารณสมบัติ
1,280 x 958  พิกเซล -  148.06 KB
แผนที่ - กรีนแลนด์ - 1,186 x 1,500 พิกเซล - 177.48 KB - สาธารณสมบัติ
1,186 x 1,500  พิกเซล -  177.48 KB
แผนที่ - กรีนแลนด์ - 1,181 x 1,669 พิกเซล - 323.24 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,669  พิกเซล -  323.24 KB
แผนที่ - กรีนแลนด์ - 1,000 x 1,037 พิกเซล - 234.13 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,037  พิกเซล -  234.13 KB
แผนที่ - กรีนแลนด์ - 802 x 1,042 พิกเซล - 267 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
802 x 1,042  พิกเซล -  267 KB
แผนที่ - กรีนแลนด์ - 489 x 800 พิกเซล - 136.61 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
489 x 800  พิกเซล -  136.61 KB