แผนที่ - ทิเบต

โลก  > ทวีปเอเชีย > ทิเบต
แฟ้ม (2,013 x 1,137 พิกเซล,  File Size : 533.03 KB,  File Format : image/png)

201 x 113 พิกเซล |  503 x 284 พิกเซล |  1,006 x 568 พิกเซล |  1,509 x 852 พิกเซล |  2,013 x 1,137 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ทิเบต เป็นเขตที่ราบสูงในทวีปเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่อยู่ของชาวทิเบต และกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ และปัจจุบันมีชาวฮั่นและหุยมาอยู่อาศัยด้วยเป็นจำนวนมาก ทิเบตเป็นบริเวณที่สูงที่สุดในโลก มีระดับความสูงเฉลี่ย 4,900 เมตร
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : NordNordWest)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ทิเบต
แผนที่ - ทิเบต - 2,013 x 1,137 พิกเซล - 533.03 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,013 x 1,137  พิกเซล -  533.03 KB