แผนที่ - ประเทศคิวบา

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > ประเทศคิวบา
แฟ้ม (2,384 x 1,625 พิกเซล,  File Size : 520.18 KB,  File Format : image/jpeg)

238 x 162 พิกเซล |  596 x 406 พิกเซล |  1,192 x 812 พิกเซล |  1,788 x 1,218 พิกเซล |  2,384 x 1,625 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
คิวบา (อังกฤษและ) มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐคิวบา ประกอบด้วยเกาะคิวบา (เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแอนทิลลิสใหญ่) เกาะคูเบนตุด (Isla de la Juventud) และเกาะเล็ก ๆ ใกล้เคียง ตั้งอยู่ในภูมิภาคแคริบเบียนเหนือ ที่จุดบรรจบของทะเลแคริบเบียน อ่าวเม็กซิโก และมหาสมุทรแอตแลนติก คิวบาตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสหรัฐอเมริกาภาคตะวันออก และหมู่เกาะบาฮามาส ทางทิศตะวันตกของหมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอสและประเทศเฮติ ทางทิศตะวันออกของเม็กซิโก และทางทิศเหนือของหมู่เกาะเคย์แมนและเกาะจาเมกา สาธารณรัฐคิวบาเป็นเพียงประเทศเดียวในบริเวณภูมิภาคนี้ที่ยังคงมีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์อยู่
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศคิวบา
แผนที่ - ประเทศคิวบา - 6,000 x 2,004 พิกเซล - 449.53 KB - สาธารณสมบัติ
6,000 x 2,004  พิกเซล -  449.53 KB
แผนที่ - ประเทศคิวบา - 4,558 x 1,619 พิกเซล - 1.28 MB - สาธารณสมบัติ
4,558 x 1,619  พิกเซล -  1.28 MB
แผนที่ - ประเทศคิวบา - 2,384 x 1,625 พิกเซล - 520.18 KB - สาธารณสมบัติ
2,384 x 1,625  พิกเซล -  520.18 KB
แผนที่ - ประเทศคิวบา - 2,000 x 667 พิกเซล - 482.52 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
2,000 x 667  พิกเซล -  482.52 KB
แผนที่ - ประเทศคิวบา - 1,795 x 761 พิกเซล - 187.99 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,795 x 761  พิกเซล -  187.99 KB
แผนที่ - ประเทศคิวบา - 1,753 x 1,002 พิกเซล - 458.77 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,753 x 1,002  พิกเซล -  458.77 KB
แผนที่ - ประเทศคิวบา - 1,506 x 1,058 พิกเซล - 230.56 KB - สาธารณสมบัติ
1,506 x 1,058  พิกเซล -  230.56 KB
แผนที่ - ประเทศคิวบา - 1,197 x 557 พิกเซล - 148.7 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,197 x 557  พิกเซล -  148.7 KB