แผนที่ - ประเทศจิบูตี

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศจิบูตี
แฟ้ม (729 x 860 พิกเซล,  File Size : 344.13 KB,  File Format : image/pjpeg)

72 x 86 พิกเซล |  182 x 215 พิกเซล |  364 x 430 พิกเซล |  546 x 645 พิกเซล |  729 x 860 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
จิบูตี หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐจิบูตี เป็นนครรัฐในแอฟริกาตะวันออกในภูมิภาคจงอยแอฟริกา จิบูตีมีอาณาเขตทางเหนือจดประเทศเอริเทรีย ทางตะวันตกและใต้จดเอธิโอเปีย ทางตะวันออกเฉียงใต้จดโซมาเลีย อาณาเขตส่วนที่เหลือคือชายฝั่งทะเลแดงและอ่าวเอเดน ในอีกด้านของทะเลแดงคือคาบสมุทรอาหรับในส่วนของประเทศเยเมน ห่างจากฝั่งของจิบูตี 20 กิโลเมตร
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศจิบูตี
แผนที่ - ประเทศจิบูตี - 2,791 x 3,008 พิกเซล - 1.66 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,791 x 3,008  พิกเซล -  1.66 MB
แผนที่ - ประเทศจิบูตี - 1,571 x 1,711 พิกเซล - 2.44 MB - สาธารณสมบัติ
1,571 x 1,711  พิกเซล -  2.44 MB
แผนที่ - ประเทศจิบูตี - 1,540 x 1,542 พิกเซล - 1.26 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,540 x 1,542  พิกเซล -  1.26 MB
แผนที่ - ประเทศจิบูตี - 1,307 x 1,355 พิกเซล - 908.09 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,307 x 1,355  พิกเซล -  908.09 KB
แผนที่ - ประเทศจิบูตี - 1,281 x 878 พิกเซล - 224.85 KB - สาธารณสมบัติ
1,281 x 878  พิกเซล -  224.85 KB
แผนที่ - ประเทศจิบูตี - 888 x 1,133 พิกเซล - 547.89 KB - สาธารณสมบัติ
888 x 1,133  พิกเซล -  547.89 KB
แผนที่ - ประเทศจิบูตี - 742 x 827 พิกเซล - 278.96 KB - สาธารณสมบัติ
742 x 827  พิกเซล -  278.96 KB
แผนที่ - ประเทศจิบูตี - 730 x 911 พิกเซล - 454.6 KB - สาธารณสมบัติ
730 x 911  พิกเซล -  454.6 KB
แผนที่ - ประเทศจิบูตี - 729 x 860 พิกเซล - 344.13 KB - สาธารณสมบัติ
729 x 860  พิกเซล -  344.13 KB