แผนที่ - ประเทศตูวาลู

โลก  > โอเชียเนีย > ประเทศตูวาลู
แฟ้ม (1,054 x 1,306 พิกเซล,  File Size : 122.44 KB,  File Format : image/jpeg)

105 x 130 พิกเซล |  263 x 326 พิกเซล |  527 x 653 พิกเซล |  790 x 979 พิกเซล |  1,054 x 1,306 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ตูวาลู (ตูวาลูและ) หรือเดิมเป็นที่รู้จักกันในชื่อ หมู่เกาะเอลลิซ เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ชื่อประเทศแปลว่า "แปดยืนยง" (Eight Standing Together) ในภาษาตูวาลู นอกจากนครรัฐวาติกันแล้ว ตูวาลูเป็นประเทศอิสระที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลก เนื่องจากมีความสูงต่ำ (สูงสุดคือ 5 เมตร) เกาะที่ประกอบเป็นประเทศนี้ อาจจะเกิดปัญหาถ้าระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ในช่วงหลายทศวรรษข้างหน้า ประชากรอาจจะอพยพไปที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือเกาะนีอูเอซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เป็นปกครองตนเองแต่ขึ้นกับนิวซีแลนด์ที่ไม่มีปัญหาจากการเพิ่มของระดับน้ำทะเล แต่มีประชากรน้อยลง
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศตูวาลู
แผนที่ - ประเทศตูวาลู - 1,054 x 1,306 พิกเซล - 122.44 KB - สาธารณสมบัติ
1,054 x 1,306  พิกเซล -  122.44 KB
แผนที่ - ประเทศตูวาลู - 1,017 x 1,266 พิกเซล - 226.93 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,017 x 1,266  พิกเซล -  226.93 KB