แผนที่ - ประเทศบรูไน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศบรูไน
แฟ้ม (2,500 x 2,551 พิกเซล,  File Size : 904.41 KB,  File Format : image/png)

250 x 255 พิกเซล |  625 x 637 พิกเซล |  1,250 x 1,275 พิกเซล |  1,875 x 1,913 พิกเซล |  2,500 x 2,551 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
บรูไน หรือ เนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ พรมแดนทางบกที่เหลือจากนั้นถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวัก มาเลเซียตะวันออก

บรูไนเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าหลัก (ปริมาณการผลิตน้ำมันประมาณ 180,000 บาเรล/วัน)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Peter Fitzgerald)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศบรูไน
แผนที่ - ประเทศบรูไน - 2,500 x 2,551 พิกเซล - 904.41 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,500 x 2,551  พิกเซล -  904.41 KB
แผนที่ - ประเทศบรูไน - 2,331 x 1,892 พิกเซล - 5.92 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,331 x 1,892  พิกเซล -  5.92 MB
แผนที่ - ประเทศบรูไน - 1,956 x 2,406 พิกเซล - 1.27 MB - สาธารณสมบัติ
1,956 x 2,406  พิกเซล -  1.27 MB
แผนที่ - ประเทศบรูไน - 1,200 x 909 พิกเซล - 321.45 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 909  พิกเซล -  321.45 KB
แผนที่ - ประเทศบรูไน - 938 x 1,066 พิกเซล - 238.36 KB - สาธารณสมบัติ
938 x 1,066  พิกเซล -  238.36 KB
แผนที่ - ประเทศบรูไน - 938 x 1,066 พิกเซล - 157.34 KB - สาธารณสมบัติ
938 x 1,066  พิกเซล -  157.34 KB