แผนที่ - ประเทศบุรุนดี

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศบุรุนดี
แฟ้ม (2,348 x 2,766 พิกเซล,  File Size : 2.19 MB,  File Format : image/pjpeg)

234 x 276 พิกเซล |  587 x 691 พิกเซล |  1,174 x 1,383 พิกเซล |  1,761 x 2,074 พิกเซล |  2,348 x 2,766 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
บุรุนดี (ฝรั่งเศสและ) หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐบุรุนดี หรือชื่อเดิมว่า อุรุนดี คือประเทศที่ตั้งอยูในภูมิภาคเกรตเลกส์ของแอฟริกา บุรุนดีมีพรมแดนทางเหนือจดประเทศรวันดา ทางใต้และตะวันออกจดประเทศแทนซาเนีย และทางตะวันตกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก บุรุนดีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อย่างไรก็ดี ทางตะวันตกส่วนใหญ่ติดต่อกับทะเลสาบแทนกันยีกา (Lake Tanganyika) ชื่อบุรุนดีมาจากภาษากลุ่มบันตู ภาษาคิรุนดี

นอกจากจะเป็นประเทศที่ห่างไกลทางภูมิศาสตร์ มีความกดดันทางประชากร และมีทรัพยากรเบาบางแล้ว บุรุนดีเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนและมีความขัดแย้งมากที่สุดในแอฟริกาและโลก ขนาดเล็กของบุรุนดี ต่างจากปัญหาใหญ่ที่มีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยพื้นที่ที่เป็นสิทธิ์ของชนกลุ่มน้อยทุตซี กับชนกลุ่มใหญ่ฮูตู
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : United Nations)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศบุรุนดี
แผนที่ - ประเทศบุรุนดี - 2,348 x 2,766 พิกเซล - 2.19 MB - สาธารณสมบัติ
2,348 x 2,766  พิกเซล -  2.19 MB
แผนที่ - ประเทศบุรุนดี - 2,000 x 2,379 พิกเซล - 1.49 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,379  พิกเซล -  1.49 MB
แผนที่ - ประเทศบุรุนดี - 1,628 x 1,662 พิกเซล - 2.81 MB - สาธารณสมบัติ
1,628 x 1,662  พิกเซล -  2.81 MB
แผนที่ - ประเทศบุรุนดี - 1,086 x 1,296 พิกเซล - 261.54 KB - สาธารณสมบัติ
1,086 x 1,296  พิกเซล -  261.54 KB
แผนที่ - ประเทศบุรุนดี - 1,006 x 1,252 พิกเซล - 318.1 KB - สาธารณสมบัติ
1,006 x 1,252  พิกเซล -  318.1 KB
แผนที่ - ประเทศบุรุนดี - 1,000 x 1,185 พิกเซล - 175.09 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,185  พิกเซล -  175.09 KB