แผนที่ - ประเทศบูร์กินาฟาโซ

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศบูร์กินาฟาโซ
แฟ้ม (979 x 1,167 พิกเซล,  File Size : 232.92 KB,  File Format : image/jpeg)

97 x 116 พิกเซล |  244 x 291 พิกเซล |  489 x 583 พิกเซล |  734 x 875 พิกเซล |  979 x 1,167 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
บูร์กินาฟาโซ เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือ ทางเหนือติดกับประเทศมาลี ตะวันออกติดกับประเทศไนเจอร์ ตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศเบนิน ทิศใต้ติดกับประเทศโตโกและประเทศกานา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศโกตดิวัวร์ (หรือไอเวอรีโคสต์)

บูร์กินาฟาโซมีชื่อเดิมว่าอัปเปอร์วอลตา และเปลี่ยนชื่อเป็นบูร์กินาฟาโซในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2527
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศบูร์กินาฟาโซ
แผนที่ - ประเทศบูร์กินาฟาโซ - 3,524 x 2,591 พิกเซล - 1.11 MB - สาธารณสมบัติ
3,524 x 2,591  พิกเซล -  1.11 MB
แผนที่ - ประเทศบูร์กินาฟาโซ - 3,092 x 2,367 พิกเซล - 4.02 MB - สาธารณสมบัติ
3,092 x 2,367  พิกเซล -  4.02 MB
แผนที่ - ประเทศบูร์กินาฟาโซ - 3,007 x 2,157 พิกเซล - 1.6 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,007 x 2,157  พิกเซล -  1.6 MB
แผนที่ - ประเทศบูร์กินาฟาโซ - 2,000 x 1,464 พิกเซล - 357.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,464  พิกเซล -  357.92 KB
แผนที่ - ประเทศบูร์กินาฟาโซ - 979 x 1,167 พิกเซล - 232.92 KB - สาธารณสมบัติ
979 x 1,167  พิกเซล -  232.92 KB
แผนที่ - ประเทศบูร์กินาฟาโซ - 979 x 1,162 พิกเซล - 258.66 KB - สาธารณสมบัติ
979 x 1,162  พิกเซล -  258.66 KB
แผนที่ - ประเทศบูร์กินาฟาโซ - 900 x 663 พิกเซล - 527.24 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
900 x 663  พิกเซล -  527.24 KB
แผนที่ - ประเทศบูร์กินาฟาโซ - 900 x 663 พิกเซล - 192.22 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
900 x 663  พิกเซล -  192.22 KB