แผนที่ - ประเทศลาว

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศลาว
แฟ้ม (1,397 x 1,740 พิกเซล,  File Size : 853.38 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 174 พิกเซล |  349 x 435 พิกเซล |  698 x 870 พิกเซล |  1,047 x 1,305 พิกเซล |  1,397 x 1,740 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (, อักษรย่อ: ) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศลาว
แผนที่ - ประเทศลาว - 4,677 x 6,623 พิกเซล - 4.98 MB - สาธารณสมบัติ
4,677 x 6,623  พิกเซล -  4.98 MB
แผนที่ - ประเทศลาว - 3,350 x 3,910 พิกเซล - 1.67 MB - สาธารณสมบัติ
3,350 x 3,910  พิกเซล -  1.67 MB
แผนที่ - ประเทศลาว - 2,500 x 3,048 พิกเซล - 1.15 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,500 x 3,048  พิกเซล -  1.15 MB
แผนที่ - ประเทศลาว - 2,444 x 3,508 พิกเซล - 2.11 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,444 x 3,508  พิกเซล -  2.11 MB
แผนที่ - ประเทศลาว - 2,348 x 2,947 พิกเซล - 2.18 MB - สาธารณสมบัติ
2,348 x 2,947  พิกเซล -  2.18 MB
แผนที่ - ประเทศลาว - 2,034 x 2,393 พิกเซล - 10.17 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,034 x 2,393  พิกเซล -  10.17 MB
แผนที่ - ประเทศลาว - 1,961 x 2,307 พิกเซล - 741.04 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,961 x 2,307  พิกเซล -  741.04 KB
แผนที่ - ประเทศลาว - 1,418 x 1,638 พิกเซล - 2.19 MB - สาธารณสมบัติ
1,418 x 1,638  พิกเซล -  2.19 MB
แผนที่ - ประเทศลาว - 1,397 x 1,740 พิกเซล - 721.97 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,740  พิกเซล -  721.97 KB
แผนที่ - ประเทศลาว - 1,397 x 1,740 พิกเซล - 853.38 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,740  พิกเซล -  853.38 KB