แผนที่ - ประเทศศรีลังกา

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศศรีลังกา
แฟ้ม (1,396 x 1,697 พิกเซล,  File Size : 465.09 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 169 พิกเซล |  349 x 424 พิกเซล |  698 x 848 พิกเซล |  1,047 x 1,272 พิกเซล |  1,396 x 1,697 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ศรีลังกา หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย ชื่อในอดีตได้แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 มีพรมแดนทางทะเลติดต่อกับอินเดียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และมัลดีฟส์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศศรีลังกา
แผนที่ - ประเทศศรีลังกา - 3,000 x 5,200 พิกเซล - 3.27 MB - สาธารณสมบัติ
3,000 x 5,200  พิกเซล -  3.27 MB
แผนที่ - ประเทศศรีลังกา - 2,348 x 2,947 พิกเซล - 1.79 MB - สาธารณสมบัติ
2,348 x 2,947  พิกเซล -  1.79 MB
แผนที่ - ประเทศศรีลังกา - 2,000 x 2,402 พิกเซล - 1.04 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,402  พิกเซล -  1.04 MB
แผนที่ - ประเทศศรีลังกา - 2,000 x 2,577 พิกเซล - 748.33 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
2,000 x 2,577  พิกเซล -  748.33 KB
แผนที่ - ประเทศศรีลังกา - 1,632 x 2,112 พิกเซล - 66.94 KB - สาธารณสมบัติ
1,632 x 2,112  พิกเซล -  66.94 KB
แผนที่ - ประเทศศรีลังกา - 1,396 x 1,697 พิกเซล - 461.3 KB - สาธารณสมบัติ
1,396 x 1,697  พิกเซล -  461.3 KB
แผนที่ - ประเทศศรีลังกา - 1,396 x 1,697 พิกเซล - 465.09 KB - สาธารณสมบัติ
1,396 x 1,697  พิกเซล -  465.09 KB
แผนที่ - ประเทศศรีลังกา - 1,200 x 1,838 พิกเซล - 935.08 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,838  พิกเซล -  935.08 KB
แผนที่ - ประเทศศรีลังกา - 1,033 x 1,788 พิกเซล - 291.3 KB - สาธารณสมบัติ
1,033 x 1,788  พิกเซล -  291.3 KB