แผนที่ - ประเทศอียิปต์

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศอียิปต์
แฟ้ม (1,772 x 2,248 พิกเซล,  File Size : 516 KB,  File Format : image/jpeg)

177 x 224 พิกเซล |  443 x 562 พิกเซล |  886 x 1,124 พิกเซล |  1,329 x 1,686 พิกเซล |  1,772 x 2,248 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ทั้งสองรูปมีที่มาอีกทอดหนึ่งจากภาษาอียิปต์โบราณว่า "ฮิ-คุ-ปตาห์" (Hi-ku-ptah) ซึ่งเป็นชื่ออารามที่เมืองเมืองทีบส์
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอียิปต์
แผนที่ - ประเทศอียิปต์ - 3,038 x 2,257 พิกเซล - 1.51 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,257  พิกเซล -  1.51 MB
แผนที่ - ประเทศอียิปต์ - 1,837 x 1,773 พิกเซล - 2.09 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,837 x 1,773  พิกเซล -  2.09 MB
แผนที่ - ประเทศอียิปต์ - 1,772 x 2,248 พิกเซล - 516 KB - สาธารณสมบัติ
1,772 x 2,248  พิกเซล -  516 KB
แผนที่ - ประเทศอียิปต์ - 1,382 x 1,241 พิกเซล - 1.53 MB - สาธารณสมบัติ
1,382 x 1,241  พิกเซล -  1.53 MB
แผนที่ - ประเทศอียิปต์ - 1,331 x 1,176 พิกเซล - 437.83 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,331 x 1,176  พิกเซล -  437.83 KB
แผนที่ - ประเทศอียิปต์ - 1,055 x 975 พิกเซล - 414.51 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,055 x 975  พิกเซล -  414.51 KB
แผนที่ - ประเทศอียิปต์ - 1,055 x 973 พิกเซล - 226.48 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,055 x 973  พิกเซล -  226.48 KB
แผนที่ - ประเทศอียิปต์ - 1,005 x 1,203 พิกเซล - 272.63 KB - สาธารณสมบัติ
1,005 x 1,203  พิกเซล -  272.63 KB
แผนที่ - ประเทศอียิปต์ - 1,000 x 1,197 พิกเซล - 291.75 KB - สาธารณสมบัติ
1,000 x 1,197  พิกเซล -  291.75 KB