แผนที่ - ประเทศเกาหลีใต้

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศเกาหลีใต้
แฟ้ม (2,455 x 3,508 พิกเซล,  File Size : 1.92 MB,  File Format : image/pjpeg)

245 x 350 พิกเซล |  613 x 877 พิกเซล |  1,227 x 1,754 พิกเซล |  1,841 x 2,631 พิกเซล |  2,455 x 3,508 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี (; ฮันกึล: 대한민국; ฮันจา: 大韓民國) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เกาหลีใต้ เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้

ในภาษาเกาหลีอ่านชื่อประเทศว่า แทฮันมินกุก (อักษรฮันกึล: 대한민국; อักษรฮันจา: 大韓民國) โดยเรียกสั้น ๆ ว่า ฮันกุก (한국) ที่หมายถึงคนชาวฮั่นหรือคนเกาหลี และบางครั้งจะใช้ชื่อว่า นัมฮัน (남한) ที่หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ส่วนชาวเกาหลีเหนือจะเรียกเกาหลีใต้ว่า นัมโชซ็อน (남조선) ที่หมายถึง โชซ็อนใต้
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ : NGII.GO.KR
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเกาหลีใต้
แผนที่ - ประเทศเกาหลีใต้ - 5,680 x 3,741 พิกเซล - 5.27 MB - ลิขสิทธิ์ : NGII.GO.KR
5,680 x 3,741  พิกเซล -  5.27 MB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีใต้ - 4,517 x 6,437 พิกเซล - 2.97 MB - ลิขสิทธิ์ : NGII.GO.KR
4,517 x 6,437  พิกเซล -  2.97 MB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีใต้ - 2,455 x 3,508 พิกเซล - 1.92 MB - ลิขสิทธิ์ : NGII.GO.KR
2,455 x 3,508  พิกเซล -  1.92 MB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีใต้ - 2,041 x 2,500 พิกเซล - 794.72 KB - สาธารณสมบัติ
2,041 x 2,500  พิกเซล -  794.72 KB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีใต้ - 1,772 x 1,672 พิกเซล - 585.08 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,772 x 1,672  พิกเซล -  585.08 KB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีใต้ - 1,772 x 1,672 พิกเซล - 421.37 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,772 x 1,672  พิกเซล -  421.37 KB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีใต้ - 1,700 x 2,300 พิกเซล - 570 KB - สาธารณสมบัติ
1,700 x 2,300  พิกเซล -  570 KB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีใต้ - 1,559 x 1,673 พิกเซล - 1.31 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,559 x 1,673  พิกเซล -  1.31 MB
แผนที่ - ประเทศเกาหลีใต้ - 822 x 813 พิกเซล - 559.55 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
822 x 813  พิกเซล -  559.55 KB