แผนที่ - ประเทศเซเชลส์

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศเซเชลส์
แฟ้ม (894 x 1,897 พิกเซล,  File Size : 2.87 MB,  File Format : image/png)

89 x 189 พิกเซล |  223 x 474 พิกเซล |  447 x 948 พิกเซล |  670 x 1,422 พิกเซล |  894 x 1,897 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เซเชลส์ (อังกฤษและ; ครีโอลเซเชลส์: Sesel) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐเซเชลส์ (; ; ครีโอลเซเชลส์: Repiblik Sesel) เป็นประเทศหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะ 115 เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากชายฝั่งแอฟริกาทางตะวันออก 1,600 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมาดากัสการ์ หมู่เกาะที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ทางทิศใต้ ได้แก่ มอริเชียส ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ คอโมโรสและมายอต และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มัลดีฟส์

เซเชลล์เป็นรัฐเอกราชที่มีขนาดเล็กที่สุดของแอฟริกา
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : NASA)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเซเชลส์
แผนที่ - ประเทศเซเชลส์ - 3,007 x 1,931 พิกเซล - 3.16 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
3,007 x 1,931  พิกเซล -  3.16 MB
แผนที่ - ประเทศเซเชลส์ - 2,208 x 3,008 พิกเซล - 2.49 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
2,208 x 3,008  พิกเซล -  2.49 MB
แผนที่ - ประเทศเซเชลส์ - 1,102 x 1,504 พิกเซล - 185.66 KB - สาธารณสมบัติ
1,102 x 1,504  พิกเซล -  185.66 KB
แผนที่ - ประเทศเซเชลส์ - 894 x 1,897 พิกเซล - 2.87 MB - สาธารณสมบัติ
894 x 1,897  พิกเซล -  2.87 MB