แผนที่ - ประเทศเฮติ

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > ประเทศเฮติ
แฟ้ม (1,013 x 797 พิกเซล,  File Size : 253.91 KB,  File Format : image/pjpeg)

101 x 79 พิกเซล |  253 x 199 พิกเซล |  506 x 398 พิกเซล |  759 x 597 พิกเซล |  1,013 x 797 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เฮติ (; ; ครีโอลเฮติ: ) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐเฮติ (; ; ครีโอลเฮติ: ) เป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศแคริบเบียน ซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่บนเกาะฮิสปันโยลาในทะเลแคริบเบียน โดยมีเกาะเล็ก ๆ ใกล้เคียงด้วย คือ ลากอนาฟว์ (La Gonâve) ลาตอร์ตูว์ (La Tortue) เลแกมิต (Les Cayemites) อีลาวัช (Île à Vache) ลากร็องด์แก (La Grande Caye) และนาวัส (Navasse) โดยประเทศเฮติมีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐโดมินิกัน มีพื้นที่ 27,750 ตารางกิโลเมตร (10,714 ตารางไมล์) มีเมืองหลวงคือปอร์โตแปรงซ์

อดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสแห่งนี้ประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2347 ใช้ชื่อประเทศว่าเฮติ ซึ่งมาจากชื่อเกาะในคำอาราวักเก่าว่า อายีตี (Ayiti) โดยถือว่าเป็นประเทศเอกราชแห่งที่ 2 ในทวีปอเมริกา (รองจากสหรัฐอเมริกา) และเป็นสาธารณรัฐเอกราชของคนผิวดำแห่งแรกของโลกอีกด้วย แต่ทั้ง ๆ ที่เก่าแก่และมีอายุยาวนาน เฮติกลับเป็นชาติที่ยากจนที่สุดในซีกโลกตะวันตก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเฮติ
แผนที่ - ประเทศเฮติ - 3,719 x 2,831 พิกเซล - 5.1 MB - สาธารณสมบัติ
3,719 x 2,831  พิกเซล -  5.1 MB
แผนที่ - ประเทศเฮติ - 3,038 x 2,257 พิกเซล - 1.6 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,257  พิกเซล -  1.6 MB
แผนที่ - ประเทศเฮติ - 3,000 x 1,355 พิกเซล - 777.87 KB - สาธารณสมบัติ
3,000 x 1,355  พิกเซล -  777.87 KB
แผนที่ - ประเทศเฮติ - 2,162 x 1,707 พิกเซล - 2.46 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
2,162 x 1,707  พิกเซล -  2.46 MB
แผนที่ - ประเทศเฮติ - 1,739 x 1,299 พิกเซล - 1.84 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,739 x 1,299  พิกเซล -  1.84 MB
แผนที่ - ประเทศเฮติ - 1,532 x 1,124 พิกเซล - 175.15 KB - สาธารณสมบัติ
1,532 x 1,124  พิกเซล -  175.15 KB
แผนที่ - ประเทศเฮติ - 1,530 x 1,096 พิกเซล - 175.1 KB - สาธารณสมบัติ
1,530 x 1,096  พิกเซล -  175.1 KB
แผนที่ - ประเทศเฮติ - 1,357 x 1,057 พิกเซล - 212.14 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,357 x 1,057  พิกเซล -  212.14 KB
แผนที่ - ประเทศเฮติ - 1,013 x 797 พิกเซล - 253.91 KB - สาธารณสมบัติ
1,013 x 797  พิกเซล -  253.91 KB
แผนที่ - ประเทศเฮติ - 931 x 961 พิกเซล - 39.65 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
931 x 961  พิกเซล -  39.65 KB