แผนที่ - ประเทศโตโก

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศโตโก
แฟ้ม (2,000 x 2,936 พิกเซล,  File Size : 857.91 KB,  File Format : image/pjpeg)

200 x 293 พิกเซล |  500 x 734 พิกเซล |  1,000 x 1,468 พิกเซล |  1,500 x 2,202 พิกเซล |  2,000 x 2,936 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
โตโก หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐโตโก เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก (เขตที่ราบสูงกินี) มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกานาทางทิศตะวันตก ทิศตะวันออกติดกับประเทศเบนินทิศเหนือติดกับประเทศบูร์กินาฟาโซ ทิศใต้จรดอ่าวกินี กรุงโลเมที่เป็นเมืองหลวงก็ติดกับอ่าวกินี
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Daryona)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศโตโก
แผนที่ - ประเทศโตโก - 2,000 x 2,936 พิกเซล - 857.91 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,936  พิกเซล -  857.91 KB
แผนที่ - ประเทศโตโก - 1,401 x 1,739 พิกเซล - 568.06 KB - สาธารณสมบัติ
1,401 x 1,739  พิกเซล -  568.06 KB
แผนที่ - ประเทศโตโก - 1,398 x 1,739 พิกเซล - 232.17 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,739  พิกเซล -  232.17 KB
แผนที่ - ประเทศโตโก - 1,392 x 1,739 พิกเซล - 671.01 KB - สาธารณสมบัติ
1,392 x 1,739  พิกเซล -  671.01 KB
แผนที่ - ประเทศโตโก - 1,358 x 2,650 พิกเซล - 1.27 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,358 x 2,650  พิกเซล -  1.27 MB
แผนที่ - ประเทศโตโก - 939 x 2,295 พิกเซล - 340.13 KB - สาธารณสมบัติ
939 x 2,295  พิกเซล -  340.13 KB
แผนที่ - ประเทศโตโก - 717 x 1,054 พิกเซล - 639.93 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
717 x 1,054  พิกเซล -  639.93 KB
แผนที่ - ประเทศโตโก - 664 x 1,352 พิกเซล - 810.75 KB - ลิขสิทธิ์ : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
664 x 1,352  พิกเซล -  810.75 KB
แผนที่ - ประเทศโตโก - 491 x 1,344 พิกเซล - 432.95 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
491 x 1,344  พิกเซล -  432.95 KB