แผนที่ - ประเทศไอร์แลนด์

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศไอร์แลนด์
แฟ้ม (1,613 x 2,071 พิกเซล,  File Size : 474.38 KB,  File Format : image/jpeg)

161 x 207 พิกเซล |  403 x 517 พิกเซล |  806 x 1,035 พิกเซล |  1,209 x 1,553 พิกเซล |  1,613 x 2,071 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ไอร์แลนด์ (, หรือ ; ) คำบรรยายระบอบการปกครองของประเทศนี้ (ไม่ใช่ชื่อทางการ) คือ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ นับเป็นสมาชิกที่อยู่ไกลสุดทางตะวันตกของสหภาพยุโรป มีประชากร 4 ล้านกว่าคน เป็นประเทศบนเกาะไอร์แลนด์ อยู่ห่างจากทวีปยุโรปไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5 ใน 6 ของเกาะดังกล่าว (ส่วนที่เหลืออีก 1 ใน 6 ของเกาะไอร์แลนด์ เรียกว่า ไอร์แลนด์เหนือ เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ) ในการแข่งขันรักบี้ระดับนานาชาติ นักกีฬาจากทั้งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ และแคว้นไอร์แลนด์เหนือ จะเข้าร่วมในทีมเดียวกัน ในชื่อทีมสหพันธ์รักบี้ไอร์แลนด์ นอกจากนี้ไอร์แลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้เงินยูโร
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : NASA)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศไอร์แลนด์
แผนที่ - ประเทศไอร์แลนด์ - 6,587 x 8,336 พิกเซล - 6.49 MB - สาธารณสมบัติ
6,587 x 8,336  พิกเซล -  6.49 MB
แผนที่ - ประเทศไอร์แลนด์ - 1,986 x 2,500 พิกเซล - 1.47 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,986 x 2,500  พิกเซล -  1.47 MB
แผนที่ - ประเทศไอร์แลนด์ - 1,613 x 2,071 พิกเซล - 474.38 KB - สาธารณสมบัติ
1,613 x 2,071  พิกเซล -  474.38 KB
แผนที่ - ประเทศไอร์แลนด์ - 1,450 x 1,807 พิกเซล - 1.75 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,450 x 1,807  พิกเซล -  1.75 MB
แผนที่ - ประเทศไอร์แลนด์ - 1,450 x 1,807 พิกเซล - 569.26 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,450 x 1,807  พิกเซล -  569.26 KB
แผนที่ - ประเทศไอร์แลนด์ - 1,000 x 1,273 พิกเซล - 285.7 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,273  พิกเซล -  285.7 KB
แผนที่ - ประเทศไอร์แลนด์ - 800 x 1,000 พิกเซล - 209.16 KB - สาธารณสมบัติ
800 x 1,000  พิกเซล -  209.16 KB
แผนที่ - ประเทศไอร์แลนด์ - 795 x 999 พิกเซล - 315.96 KB - สาธารณสมบัติ
795 x 999  พิกเซล -  315.96 KB