แผนที่ - เบอร์มิวดา

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > เบอร์มิวดา
แฟ้ม (1,311 x 893 พิกเซล,  File Size : 111.92 KB,  File Format : image/png)

131 x 89 พิกเซล |  327 x 223 พิกเซล |  655 x 446 พิกเซล |  983 x 669 พิกเซล |  1,311 x 893 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เบอร์มิวดา เป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาห่างจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาไปทางตะวันออก 580 ไมล์ เบอร์มิวดาเป็นดินแดนโพ้นทะเลที่เก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักร ที่ยังคงเหลืออยู่ โดยมีชาวอังกฤษมาตั้งรกรากก่อนการรวมตัวเป็นสหราชอาณาจักรถึงสองศตวรรษ โดยค้นพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2152 (ค.ศ. 1609)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : NordNordWest)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - เบอร์มิวดา
แผนที่ - เบอร์มิวดา - 3,139 x 2,542 พิกเซล - 1.26 MB - สาธารณสมบัติ
3,139 x 2,542  พิกเซล -  1.26 MB
แผนที่ - เบอร์มิวดา - 3,000 x 2,157 พิกเซล - 1.62 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
3,000 x 2,157  พิกเซล -  1.62 MB
แผนที่ - เบอร์มิวดา - 2,580 x 1,820 พิกเซล - 965.76 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,580 x 1,820  พิกเซล -  965.76 KB
แผนที่ - เบอร์มิวดา - 1,311 x 893 พิกเซล - 111.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,311 x 893  พิกเซล -  111.92 KB
แผนที่ - เบอร์มิวดา - 1,056 x 765 พิกเซล - 989.26 KB - สาธารณสมบัติ
1,056 x 765  พิกเซล -  989.26 KB