แผนที่ - เฟรนช์โปลินีเซีย

โลก  > โอเชียเนีย > เฟรนช์โปลินีเซีย
แฟ้ม (1,042 x 1,297 พิกเซล,  File Size : 185.94 KB,  File Format : image/jpeg)

104 x 129 พิกเซล |  260 x 324 พิกเซล |  521 x 648 พิกเซล |  781 x 972 พิกเซล |  1,042 x 1,297 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เฟรนช์โปลินีเซีย (; ; ตาฮีตี: Pōrīnetia Farāni) เป็นดินแดนของฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มีฐานะเป็น "overseas collectivity" พร้อมกับ "overseas country" ซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะตัว ประกอบด้วยกลุ่มเกาะหลายเกาะในภูมิภาคโพลินีเซีย เกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่ตาฮีตีในหมู่เกาะโซไซตี ซึ่งยังเป็นเกาะที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุดและเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของดินแดน (ปาเปเอเต) อีกด้วย และแม้จะไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน แต่เกาะกลีแปร์ตอนก็ถูกบริหารโดยเฟรนช์โปลินีเซีย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - เฟรนช์โปลินีเซีย
แผนที่ - เฟรนช์โปลินีเซีย - 2,000 x 2,000 พิกเซล - 1.13 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,000  พิกเซล -  1.13 MB
แผนที่ - เฟรนช์โปลินีเซีย - 2,000 x 2,000 พิกเซล - 1.03 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,000  พิกเซล -  1.03 MB
แผนที่ - เฟรนช์โปลินีเซีย - 1,880 x 1,709 พิกเซล - 615.18 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,880 x 1,709  พิกเซล -  615.18 KB
แผนที่ - เฟรนช์โปลินีเซีย - 1,042 x 1,297 พิกเซล - 185.94 KB - สาธารณสมบัติ
1,042 x 1,297  พิกเซล -  185.94 KB