แผนที่ - เวสต์แบงก์

โลก  > ทวีปเอเชีย > เวสต์แบงก์
แฟ้ม (780 x 970 พิกเซล,  File Size : 86.2 KB,  File Format : image/png)

78 x 97 พิกเซล |  195 x 242 พิกเซล |  390 x 485 พิกเซล |  585 x 727 พิกเซล |  780 x 970 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - เวสต์แบงก์
แผนที่ - เวสต์แบงก์ - 5,581 x 8,859 พิกเซล - 2.95 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
5,581 x 8,859  พิกเซล -  2.95 MB
แผนที่ - เวสต์แบงก์ - 4,967 x 7,022 พิกเซล - 5.6 MB - สาธารณสมบัติ
4,967 x 7,022  พิกเซล -  5.6 MB
แผนที่ - เวสต์แบงก์ - 3,789 x 7,221 พิกเซล - 268.32 KB - สาธารณสมบัติ
3,789 x 7,221  พิกเซล -  268.32 KB
แผนที่ - เวสต์แบงก์ - 3,000 x 4,198 พิกเซล - 10.39 MB - สาธารณสมบัติ
3,000 x 4,198  พิกเซล -  10.39 MB
แผนที่ - เวสต์แบงก์ - 1,895 x 2,889 พิกเซล - 949.45 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,895 x 2,889  พิกเซล -  949.45 KB
แผนที่ - เวสต์แบงก์ - 1,393 x 1,604 พิกเซล - 2.97 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,393 x 1,604  พิกเซล -  2.97 MB
แผนที่ - เวสต์แบงก์ - 1,000 x 1,152 พิกเซล - 143.1 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,152  พิกเซล -  143.1 KB
แผนที่ - เวสต์แบงก์ - 780 x 970 พิกเซล - 208.95 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
780 x 970  พิกเซล -  208.95 KB
แผนที่ - เวสต์แบงก์ - 780 x 970 พิกเซล - 86.2 KB - สาธารณสมบัติ
780 x 970  พิกเซล -  86.2 KB