แผนที่ - ประเทศอันดอร์รา

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศอันดอร์รา
แฟ้ม (1,625 x 1,300 พิกเซล,  File Size : 1.96 MB,  File Format : image/png)

162 x 130 พิกเซล |  406 x 325 พิกเซล |  812 x 650 พิกเซล |  1,218 x 975 พิกเซล |  1,625 x 1,300 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ประเทศอันดอร์รา หรือ ราชรัฐอันดอร์รา เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นที่ขนาดเล็ก อยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป อยู่ในเทือกเขาพิเรนีสทางตะวันออก มีอาณาเขตติดกับประเทศฝรั่งเศสและสเปน เดิมเคยเป็นประเทศอยู่โดดเดี่ยว ปัจจุบันอันดอร์รานับเป็นประเทศที่มั่งคั่งประเทศหนึ่ง โดยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว และยังเป็นประเทศที่มีการเก็บภาษีที่ต่ำมากด้วย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Eric Gaba)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอันดอร์รา
แผนที่ - ประเทศอันดอร์รา - 2,223 x 1,910 พิกเซล - 6.79 MB - สาธารณสมบัติ
2,223 x 1,910  พิกเซล -  6.79 MB
แผนที่ - ประเทศอันดอร์รา - 1,625 x 1,300 พิกเซล - 1.96 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,625 x 1,300  พิกเซล -  1.96 MB
แผนที่ - ประเทศอันดอร์รา - 1,337 x 1,149 พิกเซล - 2.59 MB - สาธารณสมบัติ
1,337 x 1,149  พิกเซล -  2.59 MB
แผนที่ - ประเทศอันดอร์รา - 1,200 x 974 พิกเซล - 302.61 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 974  พิกเซล -  302.61 KB
แผนที่ - ประเทศอันดอร์รา - 1,161 x 1,019 พิกเซล - 136.42 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,161 x 1,019  พิกเซล -  136.42 KB
แผนที่ - ประเทศอันดอร์รา - 800 x 650 พิกเซล - 115.4 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.5
800 x 650  พิกเซล -  115.4 KB