แผนที่ - ประเทศเลโซโท

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศเลโซโท
แฟ้ม (3,008 x 2,765 พิกเซล,  File Size : 1.71 MB,  File Format : image/pjpeg)

300 x 276 พิกเซล |  752 x 691 พิกเซล |  1,504 x 1,382 พิกเซล |  2,256 x 2,073 พิกเซล |  3,008 x 2,765 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เลโซโท (ซิซูทูและ) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรเลโซโท (ซิซูทู: ; ) เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศแอฟริกาใต้ เป็นหนึ่งในสามประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (อีกสองประเทศได้แก่ ประเทศโมร็อกโกและประเทศสวาซิแลนด์)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Peter Fitzgerald)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเลโซโท
แผนที่ - ประเทศเลโซโท - 3,008 x 2,765 พิกเซล - 1.71 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 2,765  พิกเซล -  1.71 MB
แผนที่ - ประเทศเลโซโท - 2,464 x 2,159 พิกเซล - 609.17 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,464 x 2,159  พิกเซล -  609.17 KB
แผนที่ - ประเทศเลโซโท - 2,048 x 1,446 พิกเซล - 3.49 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
2,048 x 1,446  พิกเซล -  3.49 MB
แผนที่ - ประเทศเลโซโท - 1,330 x 1,236 พิกเซล - 2.54 MB - สาธารณสมบัติ
1,330 x 1,236  พิกเซล -  2.54 MB
แผนที่ - ประเทศเลโซโท - 1,028 x 1,228 พิกเซล - 227.37 KB - สาธารณสมบัติ
1,028 x 1,228  พิกเซล -  227.37 KB
แผนที่ - ประเทศเลโซโท - 1,023 x 1,000 พิกเซล - 939.83 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,023 x 1,000  พิกเซล -  939.83 KB
แผนที่ - ประเทศเลโซโท - 1,022 x 724 พิกเซล - 1.57 MB - สาธารณสมบัติ
1,022 x 724  พิกเซล -  1.57 MB