Harita - Moğolistan

World  > Asya > Moğolistan
Dosya (1,280 x 958 Piksel,  File Size : 221.68 KB,  File Format : image/jpeg)

128 x 95 Piksel |  320 x 239 Piksel |  640 x 479 Piksel |  960 x 718 Piksel |  1,280 x 958 Piksel

Harita - Enformasyon
Moğolistan, Doğu ve Orta Asya'da bulunan denize kıyısı olmayan bağımsız bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Rusya, güneyinde, doğusunda ve batısında Çin Halk Cumhuriyeti vardır. Moğolistan'ın Kazakistan'a sınırı olmamasına rağmen ülkenin en batısı Kazakistan'ın doğu ucuna birkaç mil uzaktadır. Ulanbatur başkent ve ülkenin en büyük şehri olup yaklaşık olarak burada ülke nüfusun % 38'i yaşamaktadır. Moğolistan'nın siyasal sistemi parlamenter cumhuriyettir.

Bugünkü Moğolistan toprakları geçmişte Hunlar, Sien-Piler, Cücenler ve daha sonra Göktürkler gibi imparatorluklar tarafından yönetilmiştir. Moğol İmparatorluğu ise 1206 yılında Cengiz Han tarafından kurulmuştur. 16. ve 17. yüzyıllarda Moğollar Tibet Budizmi'nden etkilenmişlerdir. 17. yüzyılın sonlarında, Moğolistan'nın büyük bir kısmı Qing Hanedanı'nın yönetimi altına girmiştir. 1911 yılında Qing Hanedanı'nın yıkılışı sırasında, Moğolistan bağımsızlığını ilan etmiş, fakat 1921 yılına kadar de-facto bağımsızlığını kabul ettirmekle ve 1945 yılına kadar uluslararası tanınmayı kazanmakla uğraşmak zorunda kalmıştır. Sonuç olarak güçlü Rus ve Sovyet kuvvetlerine maruz kalmıştır. 1924 yılında Moğol Halk Cumhuriyeti ilan edilmiş ve Moğol politikası aynı dönemdeki Sovyet politikasını takip etmiştir. 1989 yılının sonlarında Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerinin çökmesinin ardından 1990 yılının başlarında Moğolistan'da Demokratik Devrim gerçekleşmiştir. Böylece Moğolistan'da çok partili sistem başlamış, 1992'de yeni bir anayasa kabul edilmiş ve serbest piyasa ekonomisine geçilmiştir.

Yüzölçümü 1,564,116 kilometre kare, nüfusu 2.9 milyon civarı olan Moğolistan, en büyük yüzölçüme sahip dokuzuncu ülke ve en seyrek nüfuslu ülkedir. Ayrıca Kazakistan'dan sonra denize kıyısı olmayan en büyük ikinci ülkedir. Ülke çok az ekilebilir toprağa sahiptir. Topraklarının çoğu bozkırdır. Kuzey ve batıda dağlar vardır ve güneyde Gobi Çölü vardır. Yaklaşık olarak 2.9 milyonluk nüfusun % 30'u göçebe veya yarı göçebedir. Nüfusunun çoğunluğu Moğol olup, halkın dini Tibet Budizmi'dir. Moğollar dışında Kazaklar ve Tuvalar ülkede yaşamaktadır. Bu halklar genellikle batıdadır.
Harita - Telif hakkı
Kamu malı  (Yazar : NASA)
Facebook
Harita - Moğolistan
Harita - Moğolistan - 3,037 x 2,258 Piksel - 1.59 MB - Kamu malı
3,037 x 2,258  Piksel -  1.59 MB
Harita - Moğolistan - 3,008 x 1,728 Piksel - 1.05 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,728  Piksel -  1.05 MB
Harita - Moğolistan - 2,071 x 1,000 Piksel - 2.75 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,071 x 1,000  Piksel -  2.75 MB
Harita - Moğolistan - 1,280 x 958 Piksel - 221.68 KB - Kamu malı
1,280 x 958  Piksel -  221.68 KB
Harita - Moğolistan - 1,270 x 668 Piksel - 153.36 KB - Kamu malı
1,270 x 668  Piksel -  153.36 KB
Harita - Moğolistan - 1,208 x 991 Piksel - 236.45 KB - Kamu malı
1,208 x 991  Piksel -  236.45 KB
Harita - Moğolistan - 1,205 x 990 Piksel - 306.3 KB - Kamu malı
1,205 x 990  Piksel -  306.3 KB
Harita - Moğolistan - 1,200 x 568 Piksel - 1.15 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 568  Piksel -  1.15 MB